update
DØGNBEMANNET VAKTTELEFON

Innbruddssikkerhet

Vi tilbyr skreddersydde løsninger for å sikre verdier, hjem, bedrift og næring mekanisk og teknisk. Vi forsterker sikkerheten, og øker tryggheten. Vi tilbyr også kontroll av bygg med forslag til tiltak og tilstand av eksisterende installasjoner.

 • Sikkerhetstiltak
  • Portløsninger, gjerder og gitter etter skreddersydd behov
  • Løsninger for byggeplass, verktøyoppbevaring og varebiler
  • Forsterket sikkerhet for bygg og perimeter
  • UPS / batteribackup for sikkerhetsinstallasjoner for å beholde sikkerheten ved strømbrudd
 • Tiltak for dør og vindu
  • Forsterket sikkerhet i dør, rom og garasjer
  • Vinduslåser og gitter for vindusseksjoner
  • Forsterkning elektromekanisk
  • Tilpassede løsninger som dekker alle behov, enten det er en varebil, verktøyskap, postkasser eller et hvelv
 • Sikkerhet og innbruddsvern
  • Gode løsninger for å beskytte verdier, mennesker og eiendom mot kriminalitet og uvedkommende
  • Kraftige beslag / vern mot innbrudd og elektromekaniske installasjoner for å forsterke sikkerheten er vår spesialitet
  • Sikrere avlåsning og trygghet
 • Kontroll av bygg og eiendom
  • Kontroll av bygg, dørmiljø og låser for å gi en oversiktlig rapport over eksisterende installasjoner og eventuelle tiltak som kan gjøres
  • Grundig inspeksjon av sikkerhet og svakheter
  • Kontroll av ITV, dekning og eventuelle justeringer som kan gjøres