INNBRUDDSSIKKERHET

KXNG har god kompetanse gjennom erfaring med bygg og innbrudd. Ved at vi kontrollerer sikkerheten i byggmasse, og ser på alle muligheter for inntrengning og svakheter, så kan vi bidra til å tette hull, og sørge for at har mulighet til å gjøre tiltak mot risiko.

gjennomgang av sikkerhet

KXNG gjennomgår, prosjekterer og utfører sikkerhetstiltak i bygg. Både i forhold til det mekaniske og det rutinemessige i håndteringen av sikkerhet i bygg, eller bolighus.

Selv om man har oppfylt retningslinjer og krav, er det ofte mer mellom linjene når det gjelder rutiner, og muligheten for adgang for uvedkommende. Både av hensyn til valg av system, og hvordan systemet brukes.

løsninger

KXNG utfører løsninger og utarbeider rapporter for tiltak og svakheter ved gjennomgang av bygg.

Vi har løsninger mot innbrudd, sikkerhetsløsninger for glass, dør og fasade. Vi gjennomgår, og gir råd rundt rutiner og følger opp deg som kunde.

Er dette noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss for mer informasjon.

her