Personvernerklæring


Det er viktig for oss å overholde gjeldende lover og regler når vi behandler personopplysninger. Her informerer vi om hvordan vi samler inn og behandler slike data. Personvernerklæringen nedenfor angir hvilke opplysninger som registreres ved besøk på nettstedet vårt, hva vi bruker de til, besøkendes rettigheter og hvor man kan kontakte oss dersom det er noe man lurer på.

1. Ansvarlig for innsamling av data

KXNG LÅS OG SIKRING AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de.

2. Hvordan vi bruker personopplysningene

Vi samler inn navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse som vi mottar av deg / dere ved henvendelser eller ved registrering av kundeforhold. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon, møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra nettstedet vårt kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på nettsiden.

Vi samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger. Enkelte type tjenester vi utfører for deg som kunde krever at vi sjekker Folkeregisteret, men vi lagrer ikke denne informasjonen noen plass.

Våre samarbeidspartnere har forpliktet seg til å håndtere personopplysninger i henhold til GDPR, EUs personvernlovgivning.

Hvem deler vi opplysningene med?

Opplysninger om deg / dere kan deles med betalingspartnere, regnskapsfører, kredittsjekk- og innkrevningsselskaper. I tillegg deler vi opplysninger med politi, domstoler og / eller andre offentlige myndigheter med hjemmel til å anmode utlevering av informasjon.

I tillegg deler vi kundeinformasjon der det er naturlig for vår daglige drift, slik som ved opprettelse av nye låssystemer som meldes inn til produsent. Vi deler kun informasjon om våre kunder for å utføre vår daglige drift, eller der det er avtalt på forhånd muntlig eller skriftlig.

Ved avtale deler vi informasjon som er forhåndsgodkjent av deg som kunde, for eksempel ved å stille som referanse for oss i prosjektsammenheng. Eller ved at en samarbeidspartner eller underleverandør skal utføre arbeider for deg / dere som kunde av KXNG LÅS OG SIKRING AS.

3. Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på post@kxng.no.

Rett til innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger
Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger
Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.