SERVICEAVTALE OG VEDLIKEHOLD

La oss i KXNG ta vare på lås og dørmiljøet for dere gjennom faste serviceavtaler, enkel kommunikasjon og dokumentert vedlikehold, samt merking av dører etter ønske - til forutsigbre priser, med gode produkter. Vi legger kvalitet i arbeidet. Vi kontrollerer, utfører tiltak, gir råd og skifter gammelt til nytt i samråd med våre kunder - og legger opp til et godt samarbeid.

Når vi utfører service og vedlikehold kan det være enkelt eller omfattende. Vi jobber systematisk og skreddersyr en egen plan med hva som gjennomgås, tiltak og frekvens - større installasjoner og bygg har kanskje behov for hyppigere inspeksjoner og kontroll av knutepunkter og høyt trafikerte områder som hovedinngang, varelevering og lignende.

Service og vedlikeholdsavtale egner seg godt opp mot alle type bedrifter, sameier og borettslag.

KONTROLL

Når vi utfører service kontrollerer vi alt fra mekanisk lås og beslag, elektronisk lås, dørautomatikk, adgangskontroll, dørmiljøet, impulsgivere med mer.

Inspeksjon og kontroll utføres grundig, og føres i våre systemer som gir oss grunnlag for spesifikk rapport som både spesifiserer hva som er kontrollert og hvilke punkter som har avvik. Her er KXNG frempå, og vi legger frem dokumentasjon utover bransjestandard som ofte fokuserer på å kun dokumentere avvik. Som igjen gir lite informasjon om status på andre komponenter, eller hva som er kontrollert.

VEDLIKEHOLD

Vi utfører vedlikehold av alt vi kontrollerer. Vi sørger for at driftsikkerheten opprettholdes og at alt fungerer slik som det skal i lås- og dørmiljøet. Vi gjør nødvendige justeringer i dør og karm for å opprettholde funksjon.

Vi utfører også periodisk service og vedlikehold av dørautomatikk etter produsentenes til enhver tid gjeldende serviceplan for deres produkter - og det gjelder all dørautomatikk fra de store, enten det er Dorma, Gilgen, ASSA Abloy, Geze og Record.

Vi skifter ut batteri og vedlikeholder UPS i adgangskontrollanlegg, og fører opp referansemålinger i rapport.

TILTAK OG RESULTAT

Ved avvik så rapporteres avvik til kunde, med mulighet for å rette opp, utbedre slitasje med mer. For mindre feil og avvik, forhåndsavtaler vi at vi kan dokumentere og utbedre avvik på stedet for å holde service og vedlikehold kostnadseffektivt.

Resultatet av våre serviceavtaler skal være at adgang og ferdsel i bygget skal være knirkefritt og trygt.

ASSA ABLoy pulse

PULSE digitalt låssystem er et teknologisk banebrytende og omfattende økosystem av nøkler, låssylindere og hengelåser, sammen med fleksibel programvare og programmeringsenheter.

PULSE er designet for å sikre kostnadseffektiv energikontroll og fremtidssikker med førsteklasses digital kryptering. Det er et intelligent låssystem som enkelt kan installeres i eksisterende bygninger eller nybygg.

PULSE er et intelligent digitalt låssystem designet for å være et sikkert og fremtidssikkert alternativ for store bygg med stort volum av skiftende brukere.

Dette installasjonsvennlige, bærekraftige låssystemet bruker digital kryptering i toppklasse for å sikre oppdaterte adgangsrettigheter.

PULSE er en selvdreven løsning som kombinerer fordelene til mekanisk sikkerhet og fleksibiliteten ved elektronisk låsing uten behov for ledninger, batterier eller ekstern strømforsyning.

Ta kontakt med oss

La oss håndtere deres låssystem og finne den beste løsningen.