update
DØGNBEMANNET VAKTTELEFON

Serviceavtale og vedlikehold

La oss i KXNG ta vare på lås og dørmiljøet for dere gjennom faste serviceavtaler, enkel kommunikasjon og dokumentert vedlikehold, samt merking av dører etter ønske - til forutsigbre priser, med gode produkter. Vi legger kvalitet i arbeidet. Vi kontrollerer, utfører tiltak, gir råd og skifter gammelt til nytt i samråd med våre kunder - og legger opp til et godt samarbeid.

Når vi utfører service og vedlikehold kan det være enkelt eller omfattende. Vi jobber systematisk og skreddersyr en egen plan med hva som gjennomgås, tiltak og frekvens - større installasjoner og bygg har kanskje behov for hyppigere inspeksjoner og kontroll av knutepunkter og høyt trafikerte områder som hovedinngang, varelevering og lignende.

Service og vedlikeholdsavtale egner seg godt opp mot alle type bedrifter, sameier og borettslag.

  Vi kontrollerer, gjør service og vedlikeholder blant annet:
 • Mekanisk lås og beslag
 • Elektromekanisk lås
 • Adgangskontroll
 • Innbruddsvern og innbruddsbeslag
 • Sikkerheten i bygget og sikkerhetsinstallasjoner som ITV / overvåkning
 • Dørlukkere og dørautomatikk i gitt serviceintervall som oppfyller norsk standard
 • Alarmsystemer vi har levert
 • Porttelefon / dørtelefon vi har levert
 • Dørmiljøet, smøring og rens - justering av skjeve dører og karmer
 • Batteribytter med mer