update
DØGNBEMANNET VAKTTELEFON

Låssystem i høy kvalitet

KXNG fører låssystemer fra ASSA Abloy for alle sikkerhetsnivåer

Hvorfor systemlås?

Et låssystem er låser satt i system slik navnet tilsier. På denne måten reduserer man antallet nøkler, og systemet er ofte bygget slik at en nøkkel gir tilgang til deler av låssystemet - mens andre nøkler gir tilgang til større deler.

Av låssystemene vi prosjekterer, bygger og leverer har vi alt fra mekaniske låssystemer til flere sikkerhetsnivåer og type bygg, til kinetiske og elektroniske låssystemer tilpasset ethvert behov.

De patenterte nøklene og låssystemkomponentene i alle våre låssystemer er beskyttet mot industriell kopiering i henhold til patentlovgivingen. Patenterte nøkler gir den beste mulige beskyttelsen mot uønsket nøkkelkopiering. Det betyr i praksis at nøkler kun kan kjøpes ferdig filt fra ASSA ABLOY, fra et TrioVing Sikkerhetssenter eller fra en lisensiert låsesmed i henhold til inngått sikkerhetsavtale.

System 20 - mekanisk låssystem patentert til 2036 både nasjonalt og internasjonalt

Vi fører det nye låssystemet fra ASSA Abloy lansert i 2021 - et system med middels sikkerhetsnivå velegnet for borettslag, mindre bedrifter, skoler, barnehager, næringsbygg og andre som trenger å styre adgangen med systemnøkler. Systemet leveres i to sikkerhetsnivåer, da vanlige sylindere og pluss-sylindere der det er behov for høyere sikkerhet / FG-godkjent avlåsning

De ulike sikkerhetsnivåene kan kombineres slik at man kan bruke både System 20 og System 20+ i ett og samme system - det gjør at man oppnår en kostnadseffektiv løsning der prisen tilpasses det sikkerhetsnivået man ønsker å ligge på.

God fleksibilitet og en unik konstruksjon i System 20 gir gode egenskaper mot manipulasjon mot blanet annet dirking og uttre, og et stort antall kombinasjoner for å lage større låssystemer på tvers av ulike typer låser.