Våre tjenester

Låsesmedtjenester

KXNG er en kvalitetsbevisst leverandør av låsesmedtjenester. Vi installerer produkter med høy yteevne og levetid. Vi velger leverandører som står inne for sine produkter med gode garantier.

Les mer
Service og vedlikehold

En serviceavtale med KXNG som gir lås- og dørmiljøet ettersynet som trengs for stabil drift, regelverket overholdes og sikkerheten ivaretas og vedlikeholdet dokumenteres for deg som kunde.

Les mer
Adgangskontroll

Vi har ulike løsninger for adgangskontroll som skreddersys behov og størrelse på bygget, og også der flere bygg skal inngå i samme system. Alt fra en enkel kodeleser til multifaktorautentisering.

Les mer
Låssystem

Vi produserer og prosjekterer låssystem for alle sikkerhetsnivå med ulike typer produkt. Vi leverer mekaniske, elektroniske og hyperkinetiske låssystem fra ASSA Abloy tilpasset enhver kundes behov.

Les mer
Dørautomatikk

Vi fører dørautomatikk i høyeste kvalitet fra Gilgen Door Systems, Geze og ASSA Abloy som ivaretar tilgjengelighet og sikkerhet til brukere.

Les mer
Innbruddsikkerhet

KXNG kan levere sikkerhetsdører og sikkerhetsløsninger for fasade som beskytter mot våpen opptil klasse BR7 og sprengstoff til klasse EXR5.

Les mer